Dbáme na řádné dodržování hygienických zásad, prostory ubytovny pravidelně uklízíme a dezinfikujeme. Náš personál jenž je řádně proškolen a pověřen úklidem veřejných prostor ubytovny,  je připraven přijmout Vaše případné postřehy, nebo případná upozornění ohledně znečištění. Chodby a další společné prostory jsou každý den pravidelně uklízeny dezinfikovány a kontrolovány. Kuchyně taktéž procházejí každodenní očistou, přesto ubytované žádáme o důsledné dodržování pořádku a čistoty prostor kuchyní, s ohledem na možnost užití kuchyní ostatními ubytovanými! Sociální zázemí, jsou uklízeny a v průběžně kontrolovány každý den, samozřejmě jsme připraveni přijmout Vaše postřehy v případě, náhlého poškození, nebo náhlého znečištění.

Pokoje jsou uklízeny po odjezdu ubytovaných, v čase kdy jsou pokoje obsazeny, jsou ubytovaní povinni udržovat a uklízet pokoje sami a to s ohledem na dodržení hygieny, ubytovací řád a nezatěžovat tak nadměrným znečištěním vybavení pokojů (Pomůcky a čistící prostředky pro úklid jsou umístěny v příručním skládku, jenž je na každém patře, přímo naproti výtahu, zde je vždy umístěna i výlevka, kde se napouští čistoá voda na úklid a poté se zde i vylévá do výlevky, jenž je k tomu určena. Tímto ubytované žádáme, aby špinavou vodu nevylévali do umyvadel, dřezů, nebo do sprch. Dále je zde možno si zapůjčit smeták, kyblík, hadr, případně mop, dezinfekční prostředek, lopatku a smetáček, samozřejmostí je že toto vybaveni bude po použití vráceno zpět, za účelem využití dalšími ubytovanými! Lux je k dispozici k zapůjčení na vyžádání v recepci, oproti podpisu, prosíme o řádné vrácení neprodleně po použití. Vyžádaný, případně nucený úklid je zpoplatněn jednorázově čáskou 300,- Kč oproti daňovému dokladu.
Při dlouhodobějším ubytování je povlečení měněno kažných čtrnáct dnů a to na vyžádání v prostorách recepce, ideálně ve středu ( použité povlečení svlékněte, poskládejte a přineste k výměně na recepci, bude Vám vyměněno za čisté). 

Okolí budovy sousedí s kancelářskými budovami a jinými provozy, proto je nutností dodržovat čistotu a pořádek v okolních prostorách a prostranství ubytovacího zařízení, tímto žádáme ubytované o spolupráci a dodržování řádného ukládání odpadu do nádob k tomu určených a s tím spojeného zákazu ukládání potravin a jiných věci na vnější parapety oken a vyhazování čehokoliv z oken. Zároveň je ubytovaným přísně zakázán pohyb v prostorách ubytovny a jejím blízkém okolí v podnapilém stavu a to jak z bezpečnostních, tak pořádkových důvodů. Ubytovanému může být v takovém případě s okamžitou platností ukončeno ubytování a to bez nároku náhrady na ubytování, jelikož jde o zásadní porušení ubytovacího řádu jimž se ubytovací zařízení řídí.
Taktéž prosíme ubytované aby prostory v okolí ubytovny nepoužívali k rekreaci a odpočinku, k těmto účelům lépe poslouží les, jenž se nachází přímo za budovou, je totiž nutno brát ohled na soužití s ostatními provozy v okolí.
Zpět na nabídku

Kontakt

KDE NÁS NAJDETE

MD service s.r.o.
Podnikatelská 558
190 11 Praha 9 - Běchovice
IČO: 282 58 533
Zapsáno: 3.března 2008 Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 135898
Bankovní spojení: 219791185/0300 (ČSOB)

JAK NÁS KONTAKTOVAT

Napište nám email
info@md-service.cz
nebo nám zavolejte
+420 608 770 660

Nahoru